פרטי
חופשי - חינמי
ליצירה והפעלת משחקים עבור משפחה ו/או חברים (יום הולדת, טיול משפחתי וכד')
 • יצירה והפעלת משחקים
 • שיתוף משחק עם עורכים אחרים
 • העתקה/שכפול של משחקים
 • הדפסת פרטי משחק
 • שילוב סרטוני יו-טיוב, תמונות וקישורים
 • שאלות פתוחות, חד ורב ברירה
 • משימות פייסבוק
 • צפייה מקדימה במשחקים

בחר
חינוך
חופשי - חינמי
ליצירה והפעלת משחקים על ידי מורים ותלמידים בבתי ספר ובמוסדות אקדמיים ומדריכים וחניכים בתנועות נוער
 • יצירה והפעלת משחקים
 • שיתוף משחק עם עורכים אחרים
 • העתקה/שכפול של משחקים
 • הדפסת פרטי משחק
 • שילוב סרטוני יו-טיוב, תמונות וקישורים
 • שאלות פתוחות, חד ורב ברירה
 • משימות פייסבוק
 • צפייה מקדימה במשחקים
 • אפשרות לליווי פדגוגי

בחר
מורחב / עסקי
לשימוש על ידי כל מוסד/ארגון/חברה שאינו בית ספר/מוסד אקדמי או תנועות נוער לרבות: מוסדות וארגונים ציבוריים, עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות, מוזיאונים, עמותות ומלכ''רים, משרדי ממשלה, מוסדות תרבות ופנאי, חברות פרטיות וכו'.
 • יצירה והפעלת משחקים
 • העתקה/שכפול של משחקים
 • הדפסת פרטי משחק
 • שילוב סרטוני יו-טיוב, תמונות וקישורים
 • שאלות פתוחות, חד ורב ברירה
 • משימות פייסבוק
 • צפייה מקדימה במשחקים
 • הגבלת גישה חופשית למשחק
 • אפשרות להצגת לוגו הארגון
 • ליווי ותמיכה מקצועית

בחר

הרשאות "פרטי" ו-חינוך" אינן תקפות למקרים שבהם הפעילות כרוכה בתשלום כלשהו, ישיר או עקיף, של המשתתפים או בתשלום ליוצר הפעילות על ידי גורם שלישי. שימושים מסוג זה מחייבים הרשאה מסוג מורחב/עסקי

guy