treasure hunt logo TH - Background
Treasure HIT

שם המשחק: הרפתקאות יציאת מצריים - דרגת קושי 1 (49497)

סוג המסלול: זהה לכולם - כל השחקנים יקבלו את אותו המסלול לפי הסדר המוצג

שם התחנה רמזים משימות
החביאו אצלכם בכיס
(ברקוד)
 • הגיעו לאבא או אמא - זה אצלם!!!

 1. איך נקרא הלילה שבו מתחיל חג הפסח?

  • ליל הסדר
  • ליל המצות
  • משתה פסח

בתיק בית ספר של אחד הילדים
(ברקוד)
 • חפץ איתו הולכים לבית הספר

 1. כמה ימים נחגג חג הפסח?

  • 7
  • 4
  • 10
  • 14

החביאו באחת ממגירות המטבח
(ברקוד)
 • הגיעו למיקום בתמונה

 1. מה הוא שמו הנוסף של חג הפסח?

  • חג המצות
  • חג מתן תורה
  • חג שמחת תורה
  • חג אורים

החביאו באחד העציצים בבית
(ברקוד)
 • הגיעו למיקום בתמונה

 1. היכן קוראים בליל הסדר את סיפור יציאת מצריים?

  • בהגדה של פסח
  • ספר דברים
  • באגדה של פסח
  • ספר סיפורי פסח

בתוך ההגדה של פסח
(ברקוד)
 • הגיעו למיקום בתמונה

 1. מה מציין פסח?

  • יציאת בני ישראל מעבדות מצריים לחירות
  • נס פח השמן
  • ניצחון המכבים
  • גירוש המן הרשע

החביאו על אחד מחלונות הבית
(ברקוד)
 • הגיעו למיקום בתמונה

 1. מהו מרור? ומה הוא מסמל?

  • ירק מר, המסמל איך המצרים מיררו את חיי בני ישראל בעבודת פרך
  • מים מרים המסמלים איך עם ישראל חצה את הים
  • עוף מר המסמל את האוכל שה' נתן לעם ישראל

החביאו על צנצנת הקפה \ סוכר
(ברקוד)
 • הגיעו למיקום בתמונה

 1. מדוע קרו 10 המכות?

  • בגלל שפרעה סרב לשחרר את בני ישראל מעבדות
  • בגלל שפרעה הרביץ למשה
  • כי פרעה רצה להראות כמה הוא חזק

החביאו מתחת למזרן במיטת חדר הילדים
(ברקוד)
 • הגיעו למיקום בתמונה.
  חפשו היטב

 1. כמה כוסות יין מצווה לשתות בליל הסדר?

  • 4
  • 3
  • 5
  • 2
  • 6
  • 1

החביאו את הברקוד על אחת הדלתות בבית
(ברקוד)
 • הגיעו למקום בתמונה

 1. מי דרש לשחרר את בני ישראל ממצריים?

  • משה
  • אהרון
  • פרעה
  • אליהו

הדביקו את הברקוד על הראוטר האלחוטי
(ברקוד)
 • בלעדיו אין תקשורת אלחוטית - אינטרנט

 1. מי נמצא בתיבה שבתמונה? מדוע זהו שמו?


  • משה. "כי מן המים משיתיהו"
  • אליהו. "כי היה חצי אל"
  • נח. "בגלל תיבת נח"

בתוך המקרר
(ברקוד)
 • הגיעו למקום ששומר על מזוננו טרי

 1. אחרי שפרעה שחרר את בני ישראל הוא התחרט ושלח את הצבא להחזיר אותם. כיצד ניצלו בני ישראל?

  • המצרים טבעו בים
  • המצרים הצליחו לתפוס חלק מבני ישראל
  • בני ישראל היו מהירים יותר כי היה למצרים שריון כבד
  • הם ידעו לשחות

הדביקו מתחת לשולחן
(ברקוד)
 • הגיעו למיקום בתמונה:
  חפשו היטב!

 1. משימת יצירה - טקסט חופשי
  נשמח למשוב קצר
  משימה להורים עם הילדים
  1. נשמח לדעת עד כמה נהניתם מהמשחק? (מ1 עד 10, 10 = היה פיצוץ)
  2. איפה אתם הייתם מחביאים את הברקוד? תנו רמז מקורי בכדי להגיע לשם
  3. איזו משימה אתם הייתם נותנים?

  אם תרצו משחקים נוספים:
  bit.ly/EscRooM

מתחת לאחד המזרנים
(ברקוד)
 • הגיעו ל
  Mattress
 1. בצעו את המשימה המוצגת בסרטון:
  https://youtu.be/1T2QF7uZzR4
  משך התרגיל: 15-30 שכיבות שמיכה
  (במידה וקשה - הניחו ברכיים על הרצפה)

  • עשיתי זאת!!
  • ממשיך לנסות


הרפתקאות יציאת מצריים - דרגת קושי 1 (49497)


barcode
Company logo
שם התחנה:החביאו אצלכם בכיס

הרפתקאות יציאת מצריים - דרגת קושי 1 (49497)


barcode
Company logo
שם התחנה:בתיק בית ספר של אחד הילדים

הרפתקאות יציאת מצריים - דרגת קושי 1 (49497)


barcode
Company logo
שם התחנה:החביאו באחת ממגירות המטבח

הרפתקאות יציאת מצריים - דרגת קושי 1 (49497)


barcode
Company logo
שם התחנה:החביאו באחד העציצים בבית

הרפתקאות יציאת מצריים - דרגת קושי 1 (49497)


barcode
Company logo
שם התחנה:בתוך ההגדה של פסח

הרפתקאות יציאת מצריים - דרגת קושי 1 (49497)


barcode
Company logo
שם התחנה:החביאו על אחד מחלונות הבית

הרפתקאות יציאת מצריים - דרגת קושי 1 (49497)


barcode
Company logo
שם התחנה:החביאו על צנצנת הקפה \ סוכר

הרפתקאות יציאת מצריים - דרגת קושי 1 (49497)


barcode
Company logo
שם התחנה:החביאו מתחת למזרן במיטת חדר הילדים

הרפתקאות יציאת מצריים - דרגת קושי 1 (49497)


barcode
Company logo
שם התחנה:החביאו את הברקוד על אחת הדלתות בבית

הרפתקאות יציאת מצריים - דרגת קושי 1 (49497)


barcode
Company logo
שם התחנה:הדביקו את הברקוד על הראוטר האלחוטי

הרפתקאות יציאת מצריים - דרגת קושי 1 (49497)


barcode
Company logo
שם התחנה:בתוך המקרר

הרפתקאות יציאת מצריים - דרגת קושי 1 (49497)


barcode
Company logo
שם התחנה:הדביקו מתחת לשולחן

הרפתקאות יציאת מצריים - דרגת קושי 1 (49497)


barcode
Company logo
שם התחנה:מתחת לאחד המזרנים