הרשמה - מורחב / עסקי
לשימוש על ידי כל מוסד/ארגון/חברה שאינו בית ספר/מוסד אקדמי או תנועות נוער לרבות: מוסדות וארגונים ציבוריים, עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות, עמותות ומלכ''רים, משרדי ממשלה, מוסדות תרבות ופנאי , מתנ"סים, חברות פרטיות וכו'.

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות במייל treasure@hit.ac.il
* שדות חובה
סוג ארגון ?

*

*
*

יש להזין את המדינה בה אתה נמצא

פרטי איש הקשר
פרטים אישיים
*
*
*
*
*
*

הרשאה אחרת? פרטיחינוך
guy