פרטי
חופשי - חינמי
ליצירה והפעלת משחקים עבור משפחה ו/או חברים (יום הולדת, טיול משפחתי וכד')
 • יצירה והפעלת משחקים*
 • שילוב סרטוני יו-טיוב, תמונות וקישורים
 • שאלות פתוחות, חד ורב ברירה
 • משימות יצירה
 • משימות פייסבוק
 • צפייה מקדימה במשחקים
 • הדפסת פרטי משחק
 • העתקה/שכפול של משחקים
 • שיתוף משחק עם עורכים אחרים

חינוך
חופשי - חינמי
ליצירה והפעלת משחקים על ידי מורים ותלמידים בבתי ספר ובמוסדות אקדמיים ומדריכים וחניכים בתנועות נוער
 • יצירה והפעלת משחקים*
 • שילוב סרטוני יו-טיוב, תמונות וקישורים
 • שאלות פתוחות, חד ורב ברירה
 • משימות יצירה
 • משימות פייסבוק
 • צפייה מקדימה במשחקים
 • הדפסת פרטי משחק
 • העתקה/שכפול של משחקים
 • שיתוף משחק עם עורכים אחרים
 • אפשרות לליווי פדגוגי

מורחב / עסקי
לשימוש על ידי כל מוסד/ארגון/חברה שאינו בית ספר/מוסד אקדמי או תנועות נוער לרבות: מוסדות וארגונים ציבוריים, עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות, עמותות ומלכ''רים, משרדי ממשלה, מוסדות תרבות ופנאי , מתנ"סים, חברות פרטיות וכו'.

התוספות בהרשאה מורחבת:

 • הגבלת גישה חופשית למשחק
 • אפשרות להצגת לוגו הארגון
 • הוספת תמונות במשימות (חדש)
 • הורדת תמונות מהגלריה (חדש)
 • אפשרות לפרסום קבוע של משחק
 • אפשרות לרישום שחקנים
  (לצורך גביית תשלום ו/או הענקת פרסים)
 • להרשאה ארגונית:
  - שיתוף משחקים עם כל עורכי הארגון
  - "עורך על" ארגוני
 • ליווי ותמיכה מקצועית*

*אנו עושים את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותה של המערכת עם זאת, איננו מתחייבים לתמיכה מלאה בכל המכשירים הקיימים בשוק ויתכנו תקלות הנובעות מסוג ודגם המכשיר (במכשירים חדשים או ישנים כאחד). בנוסף, לא נישא במישרין או בעקיפין באחריות במקרה של בעיה טכנית,ו/או הפסקות באתר ובאפליקציה ו/או תקלות ברשת האינטרנט או בקווי התקשורת השונים .
המכון שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש ו/או להפסיק את השימוש באתר בכל עת. כמו כן, המכון שומר לעצמו את הזכות לעשות שינוי בכל תוכן ו/או מידע הקיים באתר.

guy